Téléphone : 09 75 6173 94 – 06 86 26 92 01

rpe.goxama@gmail.com

Relais petite enfance itinérant
Goxama - Amikuze-Iholdy/Oztibarre - Garazi/Baigorri - Soule/Xiberoa
lehen haurtzaroko ibiltaria

Comment ?

PAR DES TEMPS D’ANIMATION

 • Activités collectives une fois par semaine (jeux divers, motricité, peinture, lecture,…).
 • Spectacles. – Sorties (bibliothèque, jardin public,…).
 • Echanges avec multi accueils, EHPAD.
 • Projets multi partenarials.

PAR DES TEMPS DE FORMATION

 • Rencontre entre professionel(le)s petite enfance.
 • Echange documentation (livres, articles,…).
 • Proposition et organisation de formations.

PAR DES CONFÉRENCES. PAR DES PERMANENCES

Accueil individualisé du public sur l’ensemble du territoire avec ou sans rendez-vous.

Nola ?

ANIMAZIONEAK ESKAINIZ

 • Astean behin arialdi kolektiboak (orotariko jokoak, motrizitatea, tindaketa, irakurketa,…).
 • Ikuskizunak. – Ateraldiak (liburutegirat, lorategi publikorat,…).
 • Trukaketak haurtzaindegiekin eta zahar etxeekin.

IKASTALDIAK PROPOSATUZ

 • Haurtzaro ofiziokoen arteko biltzarrak.
 • Dokumentazio trukaketak (liburu, artikulu.).
 • kastaldi proposamenak (lehen sokorriak).

HITZALDIAK ANTOLATUZ. PERMANENTZIAK PROPOSATUZ

Lurralde osoan jende bakotxaren arabera egokitu errezibitzea, hitzordu bat hartuz edo gabe.