Téléphone : 09 75 6173 94 – 06 86 26 92 01

rpe.goxama@gmail.com

Relais petite enfance itinérant
Goxama - Amikuze-Iholdy/Oztibarre - Garazi/Baigorri - Soule/Xiberoa
lehen haurtzaroko ibiltaria

Pour qui ?

Les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s par le Conseil Départemental ou qui souhaitent l’être et les gardes à domicile.

Les parents qui recherchent un mode d’accueil pour leurs enfants (accueil collectif ou individuel).

Les enfants accueillis chez les assistant(e)s maternel(le)s et les gardes à domicile.

Norentzat ?

Kontseilu Nagusiak onetsi dituen etxe haurtzainen edo ofizio hau egin nahi dutenentzat eta etxez-etxeko haurtzainentzat.

Haurren zainbide bat xerkatzen duten burasoentzat
(haurtzaindegi batean edo etxe haurtzain baten etxean).

Etxe haurtzainen etxeetan diren haurrentzat eta
etxez-etxeko haurtzainen haurrentzat.